RIVEN

the Exile

ตำแหน่งไฟต์เตอร์ / แอสแซสซิน
ระดับความยากยาก

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

สกิลติดตัว
RUNIC BLADE

สกิลต่าง ๆ ของ Riven จะชาร์จพลังให้กับดาบ การโจมตีปกติของเธอจะใช้ชาร์จที่สะสมอยู่เพื่อสร้างความเสียหายเพิ่มเติม

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 2 · RIVEN, THE EXILE