Nunu & Willump

เด็กชายกับเยติคู่ใจ

ตำแหน่งแทงค์ / เมจ
ระดับความยากยาก

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

สกิลติดตัว
CALL OF THE FRELJORD

Nunu เพิ่มความเร็วโจมตีและความเร็วเคลื่อนที่ของ Willump และพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียง และทำให้การโจมตีพื้นฐานของ Willump สร้างความเสียหายแก่ศัตรูรอบเป้าหมาย

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · NUNU & WILLUMP เด็กชายกับเยติคู่ใจ