NAUTILUS

ไททันแห่งห้วงลึก

ตำแหน่งแทงค์ / ซัพพอร์ต
ระดับความยากปานกลาง

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

ติดตัว
STAGGERING BLOW

การโจมตีแรกของ Nautilus ต่อเป้าหมายจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นและตรึงพวกเขาเป็นเวลาสั้น ๆ

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 2 · NAUTILUS ไททันแห่งห้วงลึก