NASUS

ผู้พิทักษ์แห่งผืนทราย

ตำแหน่งไฟท์เตอร์ / แทงค์
ระดับความยากง่าย

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

สกิลติดตัว
Soul Eater

รับโบนัสดูดเลือดทางกายภาพ

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · NASUS, THE CURATOR OF THE SANDS