Karma

ผู้บรรลุ

ตำแหน่งเมจ / ซัพพอร์ต
ระดับความยากยาก

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

ติดตัว
MANTRA

หลังจากใช้สกิล 3 ครั้ง การใช้สกิลครั้งถัดไปของ Karma จะได้รับการเสริมพลัง

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 2 · KARMA, ผู้บรรลุ