JARVAN IV

วีรชนแห่ง Demacia

ตำแหน่งแทงค์ / ไฟท์เตอร์
ระดับความยากง่าย

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

สกิลติดตัว
Martial Cadence

เมื่อ Jarvan ทำการโจมตีปกติครั้งแรกใส่ศัตรูจะสร้างโบนัสความเสียหายกายภาพตามพลังชีวิตปัจจุบันของศัตรู เอฟเฟกต์นี้ไม่สามารถแสดงผลอีกครั้งกับศัตรูตัวเดิมได้ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · JARVAN IV, THE EXEMPLAR OF DEMACIA