GAREN

พลังแห่ง Demacia

ตำแหน่งไฟท์เตอร์ / แทงค์
ระดับความยากง่าย

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

สกิลติดตัว
Perseverance

หาก Garen ไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีหรือสกิลของศัตรูไปครู่หนึ่ง เขาจะฟื้นฟูพลังชีวิตตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุดทุกวินาที

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · GAREN, THE MIGHT OF DEMACIA