GALIO

ยักษ์ศิลา

ตำแหน่งแทงค์ / เมจ
ระดับความยากปานกลาง

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

สกิลติดตัว
COLOSSAL SMASH

ทุก ๆ ระยะหนึ่ง การโจมตีปกติครั้งต่อไปของ Galio จะสร้างโบนัสความเสียหายเวทในพื้นที่

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · GALIO ยักษ์ศิลา