DIANA

ความเย้ยหยันแห่งจันทรา

ตำแหน่งไฟต์เตอร์ / เมจ
ระดับความยากง่าย

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

ติดตัว
MOONSILVER BLADE

ทุก ๆ การโจมตีครั้งที่สามจะโจมตีกวาดศัตรูที่อยู่ใกล้ ๆ สร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติม หลังจากใช้สกิล Diana จะได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นสำหรับการโจมตี 3 ครั้งถัดไป

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · DIANA ความเย้ยหยันแห่งจันทรา