CAMILLE

เงาเหล็ก

ตำแหน่งไฟท์เตอร์
ระดับความยากยาก

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

สกิลติดตัว
Adaptive Defenses

การโจมตีปกติที่โจมตีใส่แชมเปี้ยน จะทำให้ได้รับโล่ป้องกันความเสียหายเท่ากับ 20% จากพลังชีวิตสูงสุดของ Camille เทียบตามประเภทความเสียหายของเป้าหมาย (กายภาพหรือเวท) ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · CAMILLE, THE STEEL SHADOW