CAITLYN

นายอำเภอแห่งพิลโทเวอร์

ตำแหน่งมาคส์แมน
ระดับความยากง่าย

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

ติดตัว
HEADSHOT

เมื่อ Caitlyn โจมตีปกติครบจำนวนหนึ่ง หรือยิงใส่ศัตรูที่ติดกับดัก หรือศัตรูที่โดนตาข่าย Caitlyn จะเล็งยิงที่หัวของศัตรูและทำความเสียหายได้มากกว่าเดิม โดยอัตราความแรงจะเพิ่มขึ้นตามโอกาสคริติคอล สำหรับการยิงศัตรูที่ติดกับดักหรือโดนตาข่าย ระยะการเล็งยิงหัวของ Caitlyn จะเพิ่มเป็นสองเท่า

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 2 · CAITLYN นายอำเภอแห่งพิลโทเวอร์