BRAND

เพลิงแห่งความแค้น

ตำแหน่งเมจ
ระดับความยากง่าย

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

สกิลติดตัว
BLAZE

สกิลของ Brand จะทำให้เป้าหมายถูกไฟคลอกซึ่งสร้างความเสียหายเป็นเวลา 1 วินาที ซ้อนทับได้สูงสุด 2 สแตค หาก Brand สังหารศัตรูได้ในขณะที่เป้าหมายถูกไฟคลอก เขาจะฟื้นฟูมานา เมื่อสะสมสแตคไฟคลอกถึงขั้นสูงสุดบนตัวแชมเปี้ยนศัตรูหรือมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ ไฟคลอกจะสูญเสียความเสถียร ส่งผลให้เกิดการระเบิดหลังผ่านไป 3 วินาที ซึ่งจะทำให้ติดไฟคลอกพร้อมสร้างความเสียหายจำนวนมากในบริเวณรอบตัวของเป้าหมาย

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · BRAND เพลิงแห่งความแค้น