BLITZCRANK

ยอดโกเลมจักรกลไอน้ำ

ตำแหน่งแทงค์ / ซัพพอร์ต
ระดับความยากง่าย

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

สกิลติดตัว
Mana Barrier

Blitzcrank จะได้รับโล่ตามจำนวนมานาของตนเองเมื่อพลังชีวิตลดเหลือน้อย

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · BLITZCRANK, THE GREAT STEAM GOLEM