ALISTAR

มิโนทอร์เดือด

ตำแหน่งแทงค์ / ซัพพอร์ต
ระดับความยากง่าย

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

สกิลติดตัว
Triumphant Roar

Alistar ชาร์จพลังคำรามของเขาด้วยการสตั๊นหรือผลักแชมเปี้ยนศัตรู หรือมีศัตรูใกล้ ๆ ตาย เมื่อชาร์จจนเต็ม เขาจะฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองและแชมเปี้ยนรอบข้างทั้งหมด

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · ALISTAR, THE MINOTAUR