Akshan

องครักษ์นอกคอก

ตำแหน่งมาคส์แมน / แอสแซสซิน
ระดับความยากยาก

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

สกิลติดตัว
DIRTY FIGHTING

ทุกการโจมตีหรือสกิลครั้งที่สามจะสร้างโบนัสความเสียหายกายภาพ ถ้าใช้ใส่แชมเปี้ยน เขาจะได้รับโล่ดูดซับความเสียหายชั่วขณะเพิ่มมาด้วย

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 2 · AKSHAN องครักษ์นอกคอก