AKALI

มือสังหารไร้กฎเกณฑ์

ตำแหน่งแอสแซสซิน
ระดับความยากยาก

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

ติดตัว
ASSASSIN'S MARK

การสร้างความเสียหายด้วยสกิลแก่แชมเปี้ยนจะสร้างวงแหวนพลังงานรอบตัวพวกเขา การออกจากวงแหวนนั้นจะเพิ่มพลังให้กับการโจมตีอัตโนมัติครั้งต่อไปของ Akali ส่งผลให้ระยะการโจมตีและความเสียหายเพิ่มขึ้น

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · AKALI, THE ROGUE ASSASSIN