XAYAH

Buntowniczka

ROLASTRZELEC / MAGE
POZIOM TRUDNOŚCIŚREDNI

UMIEJĘTNOŚCI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
CZYSTE CIĘCIA

Po użyciu umiejętności kolejne podstawowe ataki Xayah trafią wszystkich wrogów na swojej drodze i upuszczą Pióro. Zjednoczenie Kochanków: Xayah może dołączyć do Powrotu Rakana.

DOSTĘPNE
SKÓRKI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · XAYAH BUNTOWNICZKA