VEX

Ponuraczka

ROLAMAG
POZIOM TRUDNOŚCINISKI

UMIEJĘTNOŚCI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
ZAGŁADA I MROK

Vex co jakiś czas zostaje wzmocniona, przez co jej następna podstawowa umiejętność przestrasza wrogów i przerywa ich doskoki. Za każdym razem, gdy wróg w pobliżu doskakuje, Vex nakłada na niego znak, który można zużyć i zadać dodatkowe obrażenia. Skraca on również czas odnowienia jej wzmocnionego stanu.

DOSTĘPNE
SKÓRKI

  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 2 · VEX PONURACZKA