VARUS

Strzała Odkupienia

ROLASTRZELEC / MAG
POZIOM TRUDNOŚCIŚREDNI

UMIEJĘTNOŚCI

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Uosobienie Zemsty

Przy zabójstwie lub asyście Varus zyskuje tymczasowo premię do prędkości ataku. Jest ona większa, jeśli ofiarą jest bohater.

DOSTĘPNE
SKÓRKI

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
1 / 7 · VARUS, STRZAŁA ODKUPIENIA