SHEN

Oko Zmierzchu

ROLAOBROŃCA / WSPIERAJĄCY
POZIOM TRUDNOŚCIWYSOKI

UMIEJĘTNOŚCI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
BARIERA KI

Po użyciu umiejętności Shen otrzymuje tarczę. Wpływanie na innych bohaterów skraca czas odnowienia tego efektu.

DOSTĘPNE
SKÓRKI

  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 2 · SHEN OKO ZMIERZCHU