Rakan

Uwodziciel

ROLAWSPARCIE / OBROŃCA
POZIOM TRUDNOŚCIŚREDNI

UMIEJĘTNOŚCI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
ZWARIOWANE SKRZYDŁA

Rakan co jakiś czas zyskuje tarczę. Zjednoczenie Kochanków: Rakan może dołączyć do Powrotu Xayah.

DOSTĘPNE
SKÓRKI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · RAKAN UWODZICIEL