ORIANNA

Mechaniczna Baletnica

ROLAMAG / WSPARCIE
POZIOM TRUDNOŚCIŚREDNI

UMIEJĘTNOŚCI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Nakręcanie

Ataki Orianny zadają dodatkowe obrażenia magiczne. Obrażenia zwiększają się, gdy Orianna atakuje ten sam cel.

DOSTĘPNE
SKÓRKI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · ORIANNA, MECHANICZNA BALETNICA