NASUS

Kustosz Pustyni

ROLAWOJOWNIK / OBROŃCA
POZIOM TRUDNOŚCINISKI

UMIEJĘTNOŚCI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Duszożerca

Zyskuje dodatkowy wampiryzm fizyczny.

DOSTĘPNE
SKÓRKI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · NASUS, KUSTOSZ PUSTYNI