NAMI

Władczyni Przypływów

ROLAWSPARCIE / MAG
POZIOM TRUDNOŚCIŚREDNI

UMIEJĘTNOŚCI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Spiętrzone Fale

Ilekroć Nami trafia sojuszniczych bohaterów za pomocą swoich umiejętności, zyskują oni na krótki czas premię do prędkości ruchu.

DOSTĘPNE
SKÓRKI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · NAMI, WŁADCZYNI PRZYPŁYWÓW