LULU

Wróżkowa Czarodziejka

ROLAWSPARCIE / MAG
POZIOM TRUDNOŚCIŚREDNI

UMIEJĘTNOŚCI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
PIX, DUSZEK TOWARZYSZ

Pix wystrzeliwuje magiczne pociski energii, ilekroć bohater, za którym podąża, zaatakuje wrogą jednostkę. Te pociski są samonaprowadzające, ale mogą zostać przechwycone przez inne jednostki.

DOSTĘPNE
SKÓRKI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · LULU WRÓŻKOWA CZARODZIEJKA