LEE SIN

Ślepy Mnich

ROLAWOJOWNIK / ZABÓJCA
POZIOM TRUDNOŚCIŚREDNI

UMIEJĘTNOŚCI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Grad Ciosów

Kiedy Lee Sin użyje umiejętności, jego 2 następne ataki zyskują premię do prędkości ataku i przywracają mu energię.

DOSTĘPNE
SKÓRKI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · LEE SIN, ŚLEPY MNICH