JANNA

Szał Burzy

ROLAWSPARCIE / MAG
POZIOM TRUDNOŚCINISKI

UMIEJĘTNOŚCI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Pomyślne Wiatry

Janna biernie zyskuje prędkość ruchu, a pobliscy sojuszniczy bohaterowie zyskują tę premię, gdy zmierzają w jej stronę.

DOSTĘPNE
SKÓRKI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · JANNA, SZAŁ BURZY