DR MUNDO

Szaleniec z Zaun

ROLAWOJOWNIK / OBROŃCA
POZIOM TRUDNOŚCINISKI

UMIEJĘTNOŚCI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
CHODZIĆ, GDZIE CHCIEĆ

Dr Mundo zyskuje odporność na pierwszy efekt unieruchamiający, który go trafi, jednak traci zdrowie, a ponadto upuszcza w pobliżu pojemnik z substancją chemiczną. Dr Mundo może podnieść pojemnik, przechodząc przez niego, dzięki czemu odzyska zdrowie i skróci czas odnowienia tej umiejętności. Dr Mundo ma również znacznie zwiększoną regenerację zdrowia.

DOSTĘPNE
SKÓRKI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · DR MUNDO, SZALENIEC Z ZAUN