BLITZCRANK

Wielki Golem Parowy

ROLAOBROŃCA / WSPARCIE
POZIOM TRUDNOŚCINISKI

UMIEJĘTNOŚCI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

UMIEJĘTNOŚĆ BIERNA
Bariera Many

Kiedy zdrowie Blitzcranka spada do niskiego poziomu, bohater zyskuje tarczę zależną od jego many.

DOSTĘPNE
SKÓRKI

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · BLITZCRANK, WIELKI GOLEM PAROWY