Rakan

the Charmer

PERANSUPPORT / TANK
KESULITANSEDANG

ABILITY

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

PASIF
FEY FEATHERS

Rakan mendapatkan shield secara berkala. Lover's Leap: Rakan bergabung dengan recall Xayah.

SKIN
YANG ADA

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 ยท RAKAN, THE CHARMER