MASTER YI

the Wuju Bladesman

PERANASSASSIN / FIGHTER
KESULITANRENDAH

ABILITY

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

PASIF
Double Strike

Tiap beberapa serangan dasar yang berurutan, Master Yi menyerang dua kali.

SKIN
YANG ADA

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 ยท MASTER YI, THE WUJU BLADESMAN