AMUMU

the Sad Mummy

PERANTANK
KESULITANRENDAH

ABILITY

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

PASIF
Cursed Touch

Serangan dasar Amumu memberikan efek Curse pada musuh, membuat musuh menerima true damage bonus dari magic damage yang diterima.

SKIN
YANG ADA

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 4 · AMUMU, THE SAD MUMMY